Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)

Dùng sách nhỏ quảng cáo được gấp ba này với chủ đề màu đỏ, trắng, xanh và vàng để chia sẻ thông tin về chuyến du lịch của bạn hoặc công việc khác. Mẫu này có chứa hình ảnh và văn bản mẫu dành cho công ty lữ hành mà bạn có thể thay bằng nội dung của riêng mình.

PowerPoint

Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình