Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ và xám)

Sách nhỏ quảng cáo gấp 3 có chủ đề màu đỏ và xám này được thiết kế chuyên nghiệp để quảng cáo doanh nghiệp của bạn. Mẫu này có chứa hình ảnh và văn bản mẫu dành cho công ty lữ hành mà bạn có thể thay bằng nội dung của riêng mình. Được thiết kế để in trên giấy 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ và xám)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình