Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)

Dùng mẫu sách nhỏ quảng cáo được gấp ba này để chia sẻ thông tin về chuyến du lịch của bạn hoặc công việc kinh doanh khác. Mẫu này có chứa các ảnh và văn bản mẫu mà bạn có thể thay bằng nội dung của mình. Dùng các chủ đề để thay đổi màu. Được thiết kế để in trên giấy 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn