Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)

Dùng mẫu sách nhỏ quảng cáo được gấp ba này để chia sẻ thông tin về chuyến du lịch của bạn hoặc công việc kinh doanh khác. Mẫu này có chứa các ảnh và văn bản mẫu mà bạn có thể thay bằng nội dung của mình. Dùng các chủ đề để thay đổi màu. Được thiết kế để in trên giấy 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình