Sách nhỏ quảng cáo du lịch gấp ba (thiết kế màu lục, lam)

Dù bạn là đại lý lữ hành hay chủ doanh nghiệp nhỏ, hãy dùng mẫu sách nhỏ quảng cáo gấp ba này để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ. Mẫu này có ảnh và văn bản mẫu nhưng bạn có thể tùy chỉnh bằng nội dung của mình. Dùng chủ đề để thay đổi màu. Được thiết kế để dùng làm phiếu trả lời in trên giấy khổ 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Sách nhỏ quảng cáo du lịch gấp ba (thiết kế màu lục, lam)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình