Sách nhỏ quảng cáo

Tùy chỉnh mẫu sách nhỏ quảng cáo này với thông tin về doanh nghiệp của bạn. Chèn logo công ty của bạn, hình ảnh của riêng bạn và thay đổi màu sắc để có được vẻ ngoài thanh lịch và chuyên nghiệp bạn mong muốn.

Word

Sách nhỏ quảng cáo

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn