Savon

Các mẫu hình hoa lá cách điệu trên nền màu lam ngọc tạo nên một khung với đầy vẻ thanh lịch cho bản trình bày của bạn. Chủ đề này là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 16:9, phù hợp cho mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Savon

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình