Savon

Các mẫu hình hoa lá cách điệu trên nền màu lam ngọc tạo nên một khung với đầy vẻ thanh lịch cho bản trình bày của bạn. Chủ đề này là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 16:9, phù hợp cho mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Savon

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình