Sinh nhật

Sinh nhật hạnh phúc hơn với các mẫu sinh nhật miễn phí

Các mẫu sinh nhật Office miễn phí—bao gồm thiệp sinh nhật, thiệp mời và đồ trang trí—có thể giúp cho bữa tiệc sinh nhật của bạn thành công rực rỡ. Nhận danh sách khách mời tham dự với mẫu lời mời sinh nhật có thể in được. Chọn một tấm bưu thiếp hoặc mẫu thiệp mời sinh nhật gập được phù hợp với nhu cầu của bạn. Ngoài ra, các mẫu sinh nhật miễn phí cũng là nguồn tài nguyên tuyệt vời để trang trí và cho bạn nhiều lựa chọn thiệp vui vẻ để đảm bảo con bạn cảm thấy đặc biệt hơn. Và tại sao chỉ là những đứa trẻ? Sử dụng các mẫu sinh nhật và mẫu thiệp mời sinh nhật để chúc mừng bạn bè, gia đình, thậm chí là chính bạn. Bạn có thể theo dõi ngày sinh nhật với các mẫu lịch hoặc danh sách sinh nhật miễn phí. Định dạng mẫu sinh nhật của bạn để bật thông báo và thậm chí gửi email sinh nhật ngay từ Excel. Cuối cùng, nếu bạn lúng túng tìm quà tặng người có sinh nhật, mẫu phiếu quà tặng sinh nhật luôn làm họ hạnh phúc. Từ mẫu thiệp mời sinh nhật đến sách ảnh sau sinh nhật, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết để tổ chức những ngày sinh nhật hạnh phúc nhất.