Tàu điện ngầm

Nền chuyển màu xanh lam với thanh bên nhiều màu sắc và văn bản tiêu đề phản chiếu tăng thêm cảm giác hiện đại cho bản trình bày của bạn. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Tàu điện ngầm

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình