Bỏ qua để tới nội dung chính
Lập kế hoạch và theo dõi tiền của bạn bằng các mẫu tài chính cá nhân của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tập sách nhỏ quảng cáo Gấp ba (Đỏ và Đen)

Tập sách nhỏ quảng cáo gấp ba cổ điển này chỉ là một phần của một bộ tài liệu kinh doanh toàn diện. Thêm hình và điền thông tin doanh nghiệp của bạn vào để dùng mẫu này như thiết kế sẵn có hoặc dùng các chủ đề Word để đổi màu và phông.

Word

Tập sách nhỏ quảng cáo Gấp ba (Đỏ và Đen)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn