Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tính tổng danh sách

Nhanh chóng tính tổng các mục, như danh sách mua sắm, bằng mẫu danh sách trợ năng và thân thiện này.

Excel

Tính tổng danh sách

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn