Tờ bướm doanh nghiệp nhỏ (thiết kế màu vàng)

Thu hút sự chú ý với mẫu tờ bướm công bố về một sự kiện đặc biệt - khai trương cửa hàng chính hay một dịp đặc biệt khác. Tùy chỉnh tờ bướm với hình ảnh của riêng bạn và dùng chủ đề để thay đổi màu sắc dễ dàng. Được thiết kế để dành cho khổ giấy 8 1/2 x 11 in-xơ.

PowerPoint

Tờ bướm doanh nghiệp nhỏ (thiết kế màu vàng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình