Tạo thiết kế Kiểu vân gỗ

Mẫu này dựa trên chủ đề Kiểu vân gỗ, mang lại nội dung mẫu cho doanh nghiệp khách sạn hoặc nhà cung cấp thực phẩm. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng Thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Tạo thiết kế Kiểu vân gỗ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn