Tấm thiệp lãng mạn (với hoa hồng, gấp làm tư)

Gửi mẫu thiệp chúc mừng với bông hồng màu vàng cùng lời nhắn yêu thương này cho người bạn yêu - "chỉ vì" hoặc cho Ngày lễ Tình nhân. Mẫu in trên một trang có kích thước 8,5 x 11 inch và gấp thành 4,25 x 5,25 inch (cỡ A2).

Word

Tấm thiệp lãng mạn (với hoa hồng, gấp làm tư)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình