Tấm thiệp Ngày lễ Tình nhân (thiết kế hình trái tim, gấp làm tư)

Cho người đó biết họ đã đánh cắp trái tim bạn bằng mẫu thiệp Ngày lễ Tình nhân, có dải băng xung quanh hộp sô cô la hình trái tim. Mẫu in trên một trang có kích thước 8,5 x 11 inch và gấp thành 4,25 x 5,5 inch (cỡ A2).

Word

Tấm thiệp Ngày lễ Tình nhân (thiết kế hình trái tim, gấp làm tư)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình