Bỏ qua để tới nội dung chính

Tấm thiệp Ngày lễ Tình nhân (thiết kế hình trái tim, gấp làm tư)

Cho người đó biết họ đã đánh cắp trái tim bạn bằng mẫu thiệp Ngày lễ Tình nhân, có dải băng xung quanh hộp sô cô la hình trái tim. Mẫu in trên một trang có kích thước 8,5 x 11 inch và gấp thành 4,25 x 5,5 inch (cỡ A2).

Word

Tấm thiệp Ngày lễ Tình nhân (thiết kế hình trái tim, gấp làm tư)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn