Tổng quan khóa học học thuật (màn hình rộng)

Là giáo viên, bạn hãy đặt ra mục tiêu cho lớp học của mình ngay từ ngày đầu tiên của khóa học. Hãy chuẩn bị cho sinh viên về chủ đề học tập, các bài tập, dự án, công cụ và tài liệu bằng cách dùng mẫu tổng quan khóa học này, trong đó có chứa nội dung mẫu để giúp bạn tổ chức và đề cập đến các ý chính. Thiết kế này dùng phiên bản màu đỏ của chủ đề ion trong định dạng màn hình rộng (16:9).

PowerPoint

Tổng quan khóa học học thuật (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình