Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tổng quan khóa học học thuật (màn hình rộng)

Là giáo viên, bạn hãy đặt ra mục tiêu cho lớp học của mình ngay từ ngày đầu tiên của khóa học. Hãy chuẩn bị cho sinh viên về chủ đề học tập, các bài tập, dự án, công cụ và tài liệu bằng cách dùng mẫu tổng quan khóa học này, trong đó có chứa nội dung mẫu để giúp bạn tổ chức và đề cập đến các ý chính. Thiết kế này dùng phiên bản màu đỏ của chủ đề ion trong định dạng màn hình rộng (16:9).

PowerPoint

Tổng quan khóa học học thuật (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn