Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ điểm danh cuộc họp

Theo dõi việc tham gia cuộc họp bằng tờ điểm danh cuộc họp chung này với các trường tên, chức danh, công ty, điện thoại, fax và email. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ điểm danh cuộc họp

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn