Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bìa fax của doanh nghiệp

Thêm tên, địa chỉ và logo của doanh nghiệp vào phần trên bên trái của tờ bìa fax này; có thông tin của người gửi và người nhận cùng với khu vực chú thích lớn. Đây là mẫu trợ năng

Word

Tờ bìa fax của doanh nghiệp

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn