Tờ bướm âm nhạc

Quảng bá sự kiện âm nhạc của bạn với mẫu tờ bướm này. Mẫu nguyên trạng vốn cũng rất tuyệt hoặc bạn có thể dễ dàng tự tạo tờ bướm riêng bằng cách thay đổi phông chữ và màu. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm âm nhạc

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình