Tờ bướm Đơn giản

Sử dụng mẫu tờ bướm này để truyền đạt thông tin về sự kiện hoặc buổi tiệc sắp tới của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm Đơn giản

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình