Tờ bướm Đơn giản

Sử dụng mẫu tờ bướm này để truyền đạt thông tin về sự kiện hoặc buổi tiệc sắp tới của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm Đơn giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn