Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm bán hàng

Tùy chỉnh mẫu trợ năng này để tạo tờ bướm với dải xé để người mua tiềm năng có thể liên hệ với bạn dễ dàng.

Word

Tờ bướm bán hàng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn