Bỏ qua để tới nội dung chính

Tờ bướm bán hàng

Bạn cần bán gì đó? Hãy quảng cáo bằng tờ bướm này. Tờ bướm này có khoảng trống cho ảnh lớn và ấn tượng về mặt hàng của bạn, cũng như các dải chứa thông tin liên hệ của bạn. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng phông chữ và màu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm bán hàng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn