Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm bán hàng

Bạn cần bán gì đó? Truyền tải thông tin bằng tờ bướm này. Tờ bướm này có khoảng trống cho một bức tranh đậm nét lớn về khoản mục của bạn, cũng như các tab chia nhỏ cho thông tin liên hệ của bạn. Sử dụng nguyên trạng hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng phông chữ và màu của riêng bạn. Đây là một mẫu có thể truy cập được (phiên bản dành cho máy tính để bàn).

Word

Tờ bướm bán hàng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn