Tờ bướm bữa tiệc mùa đông tao nhã

Thông báo về bữa tiệc mùa đông của bạn với tờ bướm tao nhã này. Có khoảng trống cho tất cả các chi tiết liên quan. Chúng tôi nghĩ bạn có thể sử dụng tờ bướm này theo nguyên trạng để truyền đạt nội dung hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm bữa tiệc mùa đông tao nhã

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình