Tờ bướm bữa tiệc nghỉ lễ với đồ trang trí và dải băng màu lam (Thiết kế trang trọng)

Mời mọi người tham gia bữa tiệc nghỉ đông! Mẫu toàn trang, có sẵn chủ đề trợ năng này có đồ trang trí có thể tùy chỉnh màu trên dải băng màu lam.

Word

Tờ bướm bữa tiệc nghỉ lễ với đồ trang trí và dải băng màu lam (Thiết kế trang trọng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn