Tờ bướm bữa tiệc nghỉ lễ với đồ trang trí và dải băng màu lam (Thiết kế trang trọng)

Mời mọi người tham gia bữa tiệc nghỉ đông! Mẫu toàn trang, có sẵn chủ đề trợ năng này có đồ trang trí có thể tùy chỉnh màu trên dải băng màu lam.

Word

Tờ bướm bữa tiệc nghỉ lễ với đồ trang trí và dải băng màu lam (Thiết kế trang trọng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình