Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm có dải xé và trang trí nghệ thuật

Tờ bướm doanh nghiệp với thiết kế hình lá; có khoảng trống cho thông tin chi tiết về doanh nghiệp, mô tả dịch vụ của bạn và tám dải xé chứa thông tin liên hệ. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm có dải xé và trang trí nghệ thuật

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn