Tờ bướm có dải xé và trang trí nghệ thuật

Tờ bướm doanh nghiệp với thiết kế hình lá; có khoảng trống cho thông tin chi tiết về doanh nghiệp, mô tả dịch vụ của bạn và tám dải xé chứa thông tin liên hệ. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm có dải xé và trang trí nghệ thuật

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình