Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm của sự kiện Giáng sinh

Quảng cáo cho sự kiện Giáng sinh của bạn với tờ bướm Ông già Nô-en này. Mẫu trợ năng này có chỗ trống để điền chi tiết về ngày và địa điểm, cùng với mô tả về sự kiện được bạn tài trợ. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn.

Word

Tờ bướm của sự kiện Giáng sinh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn