Bỏ qua để tới nội dung chính

Tờ bướm chúc mừng tốt nghiệp (thiết kế Tiệc tốt nghiệp)

Chúc mừng học viên của bạn tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cao đẳng bằng mẫu tờ bướm này. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.). Tìm mẫu phù hợp trong bộ thiết kế Tiệc tốt nghiệp bằng cách bấm vào liên kết Xem thêm bên trên. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm chúc mừng tốt nghiệp (thiết kế Tiệc tốt nghiệp)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn