Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm chúc mừng tốt nghiệp (thiết kế Tiệc tốt nghiệp)

Kỷ niệm thành tích tốt nghiệp bằng cách sử dụng mẫu tờ rơi chúc mừng dễ truy nhập này. Mẫu tờ rơi tốt nghiệp có thể tùy chỉnh này có thể được in với nhiều kích cỡ khác nhau. Bạn có thể bao gồm lời chúc mừng cá nhân cho thông điệp tốt nghiệp trên mẫu tờ rơi. Mẫu tờ rơi chúc mừng là một khởi đầu tuyệt vời cho sách ảnh hoặc sổ lưu niệm của bạn.

Word

Tờ bướm chúc mừng tốt nghiệp (thiết kế Tiệc tốt nghiệp)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn