Tờ bướm cho bữa tiệc lễ hội

Báo cho mọi người đã đến lúc ăn mừng với tờ bướm đơn giản này. Chúng tôi nghĩ bạn có thể sử dụng tờ bướm này theo nguyên trạng để truyền đạt nội dung hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm cho bữa tiệc lễ hội

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình