Tờ bướm cho bữa tiệc mùa hè

Thông báo về bữa tiệc mùa hè của bạn bằng tờ bướm đáng yêu này. Chúng tôi nghĩ bạn có thể sử dụng tờ bướm này theo nguyên trạng để truyền đạt nội dung hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm cho bữa tiệc mùa hè

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình