Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm cho bữa tiệc mùa hè

Thông báo về bữa tiệc mùa hè của bạn bằng tờ bướm đáng yêu này. Chúng tôi nghĩ rằng nó tạo ra một tuyên bố như hiện tại hoặc dễ dàng tùy chỉnh với hình ảnh, phông chữ và màu sắc của riêng bạn.

Word

Tờ bướm cho bữa tiệc mùa hè

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn