Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm cho doanh nghiệp

Sử dụng mẫu tờ rơi sự kiện kinh doanh đơn giản này để thông báo giảm giá, khai trương hoặc các sự kiện khác tại doanh nghiệp, trường học hoặc tổ chức tình nguyện của bạn. Thay thế ảnh của riêng bạn, tùy chỉnh màu sắc và có được chính xác giao diện bạn muốn với mẫu tờ bướm doanh nghiệp dễ sử dụng này.

Word

Tờ bướm cho doanh nghiệp

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn