Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm giảm giá bán lẻ

Sử dụng mẫu tờ bướm bán lẻ đầy màu sắc này để quảng bá cho sự kiện giảm giá của bạn; hãy điền chi tiết, rồi tùy chỉnh hình ảnh và màu sắc, nếu bạn muốn. Mẫu tờ bướm bán lẻ có trợ năng này in trên một trang 8,5 x 11 inch.

Word

Tờ bướm giảm giá bán lẻ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn