Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm hình tròn

Quảng bá sự kiện của bạn với mẫu gọn gàng và hiện đại này. Mẫu này sẽ rất phù hợp với các sự kiện liên quan đến thực phẩm. Dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu bạn chọn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm hình tròn

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn