Tờ bướm hiện đại

Mẫu tờ bướm hiện đại này có rất nhiều công dụng, từ quảng bá sự kiện, quảng cáo bán hàng đến chia sẻ tin tức về một dịp đặc biệt. Để tạo mẫu của riêng bạn, hãy tải xuống mẫu, nhập vào thông tin chi tiết, thêm hình ảnh, thay đổi màu sắc và phông chữ nếu bạn muốn, và tờ bướm hiện đại của bạn đã sẵn sàng để in ra. Bạn có thể dễ dàng hoàn thiện mẫu tờ bướm hiện đại này chỉ trong vài phút để có thể gửi cho mọi người ngay lập tức. Ngoài ra, tờ bướm hiện đại này có thiết kế hấp dẫn về trực quan và đồ họa nhằm đảm bảo thông điệp của bạn sẽ không bị bỏ qua.

Word

Tờ bướm hiện đại

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn