Tờ bướm khối màu

Tờ bướm một trang đơn giản, đầy màu sắc này là một mẫu cơ bản tuyệt vời cho mọi sự kiện. Tùy chỉnh thông tin theo chi tiết sự kiện của bạn và thay đổi màu sắc bằng các chủ đề Word tích hợp sẵn, hiển thị ở tab Thiết kế trên dải băng. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm khối màu

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình