Bỏ qua để tới nội dung chính

Tờ bướm khối màu

Mẫu tờ bướm khối màu một trang đơn giản, nhiều màu sắc này là tài liệu quảng bá cơ bản nhất cho bất kỳ sự kiện nào. Tùy chỉnh thông tin trong mẫu tờ bướm để thêm chi tiết sự kiện và thay đổi màu bằng các chủ đề tích hợp sẵn trong Word, hiển thị ở tab Thiết kế trên ruy băng. Đây là mẫu tờ bướm khối màu có thể truy nhập.

Word

Tờ bướm khối màu

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn