Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm mùa hè

Mẫu tờ bướm mùa hè trợ năng này trong Word sẽ giúp các gia đình muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm của bạn. Mẫu tờ rơi mùa hè là một cách tuyệt vời để quảng cáo cho buổi cắm trại hè hoặc để lên kế hoạch cho một bữa tiệc ngoài trời với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy sử dụng chính mẫu tờ bướm mùa hè này làm mẫu tờ bướm cắm trại hè trong Word.

Word

Tờ bướm mùa hè

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn