Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm mời dự BBQ

Mời bạn bè và gia đình tham gia buổi tiệc mùa hè cùng bạn với mẫu tờ bướm mời dự BBQ trợ năng này. Mẫu tờ bướm mời dự BBQ có nền màu hồng đào và chỗ trống để điền thông tin chi tiết về sự kiện được cá nhân hóa. Lập kế hoạch cho buổi tiệc mùa hè hoặc buổi nấu ăn ngoài trời thật phong cách với mẫu tờ bướm mời dự BBQ có thể thoải mái tùy chỉnh này.

Word

Tờ bướm mời dự BBQ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn