Tờ bướm mời dự tiệc

Thông báo về sự kiện bằng tờ bướm lời mời trợ năng, có nền hình ngôi sao đầy màu sắc và thông tin chi tiết về sự kiện nằm trong ngôi sao ở trung tâm này.

Word

Tờ bướm mời dự tiệc

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình