Bỏ qua để tới nội dung chính

Tờ bướm mời dự tiệc

Thông báo về sự kiện bằng tờ bướm lời mời trợ năng, có nền hình ngôi sao đầy màu sắc và thông tin chi tiết về sự kiện nằm trong ngôi sao ở trung tâm này.

Word

Tờ bướm mời dự tiệc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn