Tờ bướm mời sinh nhật (với bánh cupcake)

Thông báo cho mọi người về sinh nhật sắp tới bằng tờ bướm 8" x 8", có ảnh bánh cupcake cắm cây nến đã thắp sáng này. Tùy chỉnh phông chữ và màu sắc bằng các chủ đề Word tích hợp sẵn. Đây là mẫu trợ năng.

Mẫu premium - Word

Nâng cấp lên Premium
Tờ bướm mời sinh nhật (với bánh cupcake)

Xem thêm các mẫu premium

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình