Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm (nền tối)

Sử dụng mẫu tờ bướm trợ năng này để quảng bá sự kiện hay buổi tiệc sắp tới của bạn.

Word

Tờ bướm (nền tối)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn