Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm sự kiện kỳ nghỉ đông

Quảng bá về sự kiện kỳ nghỉ đông của bạn bằng mẫu tờ bướm một trang trợ năng này, trang trí thêm các hình ảnh về người tuyết và bông tuyết. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.).

Word

Tờ bướm sự kiện kỳ nghỉ đông

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn