Tờ bướm sự kiện lễ hội (với cây màu lục)

Thông báo cho mọi người về sự kiện lễ hội của bạn bằng tờ bướm này. Mẫu trợ năng có thiết kế bông tuyết với cây thông Giáng sinh và không gian để nhập chi tiết về sự kiện của bạn. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.).

Word

Tờ bướm sự kiện lễ hội (với cây màu lục)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình