Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm sự kiện (màu cam)

Bạn đang tổ chức buổi biểu diễn cho một ban nhạc hoặc tổ chức một bữa tiệc mở? Hãy tùy chỉnh mẫu tờ bướm sự kiện có thể truy cập này để chia sẻ thông điệp của bạn. Mẫu tờ bướm sự kiện dành cho word này có phông chữ tiêu đề màu cam sáng để thu hút sự chú ý của khán giả. Sử dụng mẫu tờ bướm này trong Word để quảng cáo cho bữa tiệc hoặc sự kiện tiếp theo của bạn.

Word

Tờ bướm sự kiện (màu cam)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn