Tờ bướm sự kiện mùa hè

Sử dụng tờ bướm sự kiện chủ đề mùa hè này để thông báo về bữa tiệc sắp tới. Mẫu có thể truy nhập này chứa định dạng cho tất cả thông tin cần để giúp bạn tạo một tờ bướm nhiều màu sắc. Tìm các mẫu phù hợp bằng cách bấm vào liên kết Xem Thêm trên đây.

Word

Tờ bướm sự kiện mùa hè

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình