Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm sự kiện mùa xuân

Sử dụng mẫu tờ bướm theo chủ đề mùa xuân có thể truy cập này để thông báo chi tiết về sự kiện hoặc buổi tụ họp mùa xuân của bạn. Mẫu tờ bướm mùa xuân bắt mắt này rất phù hợp để quảng bá cho một buổi tụ họp ngoài trời hoặc sự kiện thân mật. Tạo cho tác phẩm nghệ thuật tùy chỉnh trong mẫu tờ bướm mùa xuân này một diện mạo khác bằng cách áp dụng các cài đặt kiểu khác nhau trong Word.

Word

Tờ bướm sự kiện mùa xuân

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn