Bỏ qua để tới nội dung chính

Tờ bướm sự kiện mùa xuân

Sử dụng mẫu tờ bướm trợ năng có chủ đề mùa xuân này để truyền đạt các chi tiết về sự kiện của bạn. Mang đến diện mạo mới cho tác phẩm nghệ thuật tùy chỉnh trong tờ bướm này bằng cách áp dụng các chủ đề Word tích hợp sẵn từ tab Thiết kế trên dải băng.

Word

Tờ bướm sự kiện mùa xuân

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn