Tờ bướm sự kiện mùa xuân

Sử dụng mẫu tờ bướm trợ năng có chủ đề mùa xuân này để truyền đạt các chi tiết về sự kiện của bạn. Mang đến diện mạo mới cho tác phẩm nghệ thuật tùy chỉnh trong tờ bướm này bằng cách áp dụng các chủ đề Word tích hợp sẵn từ tab Thiết kế trên dải băng.

Word

Tờ bướm sự kiện mùa xuân

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình