Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm sự kiện theo mùa (mùa đông)

Đã đến thời điểm giảm giá mùa đông? Thông báo về sự kiện của bạn bằng tờ bướm sự kiện theo mùa có thiết kế sắc màu mạnh mẽ này. Tùy chỉnh giao diện bằng cách thay hình ảnh bằng hình ảnh của chính bạn và điền chi tiết phù hợp. Tìm các mẫu tờ bướm tương tự cho các mùa khác bằng cách tìm kiếm tờ bướm sự kiện theo mùa. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm sự kiện theo mùa (mùa đông)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn