Tờ bướm sự kiện

Chia sẻ chi tiết về sự kiện bằng mẫu tờ bướm trợ năng dễ sử dụng này. Chỉ cần thêm ảnh bắt mắt và thông tin sự kiện, rồi gửi đi.

Word

Tờ bướm sự kiện

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình