Tờ bướm sự kiện zigzag

Công bố mọi loại sự kiện với tờ bướm vui tươi này. Chúng tôi nghĩ bạn có thể sử dụng tờ bướm này theo nguyên trạng để truyền đạt nội dung ấn tượng hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm sự kiện zigzag

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình