Bỏ qua để tới nội dung chính

Tờ bướm sinh nhật (Thiết kế tươi sáng)

Thông báo cho mọi người về ngày đặc biệt của bạn, bạn bè hoặc con bạn với mẫu tờ bướm sinh nhật này trong Word. Bạn có thể tải xuống miễn phí mẫu tờ bướm sinh nhật và dễ dàng in tờ bướm ra để đăng hoặc gửi thư. Bạn cũng có thể đính kèm mẫu tờ bướm sinh nhật vào email để chia sẻ tóm tắt. Tùy chỉnh mẫu tờ bướm chúc mừng sinh nhật trong Word bằng hình ảnh, bản đồ hoặc hướng dẫn đặc biệt chỉ với vài cú nhấp chuột. Mẫu tờ bướm sinh nhật trong Word này liên kết với các mẫu Office, bao gồm thẻ tên và thẻ quà tặng để đáp ứng tối đa nhu cầu vào sinh nhật của bạn.

Word

Tờ bướm sinh nhật (Thiết kế tươi sáng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn