Tờ bướm tiệc bóng đá

Tổ chức tiệc bóng đá bằng mẫu thư mời này, có ảnh trọng tài minh họa. Có thể được đăng dưới dạng tờ bướm hoặc gửi dưới dạng thư mời riêng. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.). Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm tiệc bóng đá

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình