Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm tiệc mùa đông

Bạn cần một tờ bướm tiệc mùa đông? Sử dụng mẫu tờ bướm trợ năng được trang trí với hình ảnh người tuyết vui vẻ này và chia sẻ tất cả các chi tiết thiết yếu về sự kiện của bạn. Tìm các mẫu phù hợp với bộ thiết kế Người tuyết vui vẻ bằng cách nhấp vào liên kết Xem thêm ở trên.

Mẫu cao cấp - Word

Tải xuống với Microsoft 365
Tờ bướm tiệc mùa đông

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn